[chatbot]

Eğitim Yaklaşımımız STEM

  STEM YAKLAŞIMLI EĞİTİM MODELİ

   STEM yaklaşımlı eğitim modelini Elit Gençler Koleji olarak alanında uzmanlaşmış ve STEM Eğitimi sertifika programlarına katılmış öğretmenlerimiz ile 4 yıldır öğrencilerimize sunmaktayız. STEM Modeli uygulamalarımız, planlamalarımız, etkinliklerimiz ve öğretmen eğitimlerimiz Aydın Üniversitesi ile iş birliği yapılarak Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz ‘ün STEM Eğitimi Sertifika programı ile alınmıştır.  İstikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızın neticesinde Elit Gençler Koleji “STEM PROJE OKULLARI” listesinde yerini almıştır.

STEM NEDİR ?

     STEM Science (Bilim) - Technology (Teknoloji) - Engineering (Mühendislik) - Math (Matematik) dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir. Ana okulundan üniversiteye kadar devam eden sarmal bir eğitim sistemidir. Disiplinler üstü bir yaklaşım olan STEM yaklaşımlı eğitim, disiplinler arasında tam bütünleşme sağlar. Bu yaklaşımı öğrenen öğrencilerimizin erken yaşta; eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme, grup ile çalışarak iş birliği yapabilme, sorgulama, araştırma, buluş yapma, üretme becerilerini artırarak 21.yüzyılın becerilerini kazanmasını hedefliyoruz.